Kniha jázd

Otázka pre Vás

Venujete sa poctivo celý mesiac svojim pracovným povinnostiam a až na konci mesiaca si uvedomíte, že nemáte v knihe jázd zapísaný ani riadok. Vyložíte pred seba “bločky” za tankovanie PHM za celý mesiac a trávite nad spätným rekonštruovaním knihy jázd množstvo času, ktorý by ste mohli venovať rodine alebo svojim záujmom....

Pripomína Vám niečo tento príbeh?

Zákon hovorí

Zo zákona vyplýva každému podnikateľskému subjeku povinnosť viesť denník prevádzky služobného motorového vozidla, takzvanú knihu jázd, ľudovo tiež nazývanú STASKA. Nikde však nie je nariadené, že ju musíte písať ručne do predtlačeného tlačiva, resp. knihy.

Staska je určená

www.staska.sk je produktový portál, ktorý sa zaoberá poradenstvom, predajom, montážou a servisom systémov určených pre komplexný monitoring vozidiel a riadenie vozového parku (nielen) na slovenskom trhu.

Monitoring a elektronická kniha jázd

GPS

Systém je založený na využívaní satelitnej siete GPS, ktorá umožňuje s určiť polohu, resp. pohyb vozidla s vysokou presnosťou. To ho predurčuje pre nasadnie všade tam, kde požadujete získať lepšiu kontrolu nad využívaním služobných vozidiel alebo tam, kde chcete uľahčiť, zjednodušiť či zprehľadniť vedenie firemnej automobilovej agendy.

Efektívnosť

Systém poskytne prehľad o efektívnosti práce Vašich obchodných zástupcov a odhalí čierne jazdy. Možete ho využívať aj na optimalizáciu trás pri rozvoze, zvoze a distribúcii Vašich výrobkov. Vďaka tomuto prehľadu môžete ušetriť vysoké percento nákladov na správu Vášho vozového parku.

Výhody

Výhodou je automatická bezobslužná prevádzka, spoľahlivosť a certifikovaná kvalita. Samozrejmosťou sú homologizácia a potrebné certifikáty pre montáž do automobilov.

ukazka web rozhrania sluzby webdispecing

Čo je to GPS?

Global Positioning System
(zdroj: Wikipédia http://www.wikipedia.org)

Global Positioning System, zvyčajne nazývaný GPS, je satelitný navigačný systém používaný na zistenie presnej pozície a poskytujúci veľmi presnú časovú referenciu takmer kdekoľvek na Zemi alebo zemskej orbite. Používa zostavu aspoň 24 satelitov na strednej zemskej orbite. Je schopný poskytovať údaje o polohe nezávisle na počasí 24 hodín denne. Ide o pasívny družicový dĺžkomerný systém.

Štruktúra systému GPS
Systém GPS je tvorený tromi zložkami:

  1. Kozmická
  2. Riadiaca
  3. Užívateľská

Kozmická zložka GPS systému je tvorená sústavou družíc, rozmiestnených na šiestych obežných dráhach vysielajúcich navigačné signály. Ako bolo spomenuté už skôr, systém je tvorený 24 družicami z ktorých je 21 navigačných a tri sú aktívne záložné. Družice obiehajú vo výške 20 200 km nad povrchom a rovnakú vzájomnú polohu nad daným bodom zopakujú za 11 h 58 min.

Riadiaca zložka je zodpovedná za plynulý chod celého systému. Táto zložka je tvorená systémom hlavnej riadiacej stanice, štyroch monitorovacích pozemných staníc umiestnených v rôznych častiach sveta a troch vysielacích staníc, ktoré komunikujú s družicami.
Užívateľská zložka je tvorená GPS prijímačmi, užívateľmi samotnými, vyhodnocovacími nástrojmi a postupmi potrebnými k vyhodnoteniu meraní. GPS prijímače vykonajú na základe prijatých signálov z družíc predbežné výpočty polohy, rýchlosti a času. Pre výpočet všetkých štyroch súradníc je potrebné prijímať signály aspoň zo štyroch družíc. Jednou zo základných úloh GPS je navigácia v trojrozmernom priestore. V poslednom čase nastal prudký rozvoj výroby GPS prijímačov v ručnom prevedení, ktorý by sa dal porovnať s rozvojom mobilnej komunikácie v posledných piatich rokoch.

o STASKE